Etikett: Betty Boo

  • Skön retromusik: Magic Pockets (A500, 1991)

    Jag har redan redogjort för vilken väg datormusiken i spel och demon började ta i början på 1990-talet, både i retromusiken från Xenon 2 och artikeln om Mahoney. I takt med att samplingar ersatte internt hårdvaruljud började också musiken låta som ”på riktigt”. Det var inte spelbranschen sen att snappa upp, men lite lökigt blev…