Etikett: tid

  • Tiden – spelens största fiende eller bundsförvant?

    Jag klagar ofta på att jag har för lite tid; för lite tid att läsa, för lite tid att skriva – och för lite tid att spel spela. Tid är ett komplicerat ämne. Egentligen tror jag dock inte att tidsbrist är det verkliga problemet; istället beror min upplevda brist på tid istället på att saker jag inte…