Etikett: Monopol

  • Vilket Monopol kom först?

    Trots att sällskapsspelet Monpol är så vida känt, och trots att media envist vägrar att skriva om spel utan att nämna just Monopol – så är den svenska Monopol-historien fortfarande tvetydig på nätet. Och det beror inte på brist på intresse eller samlare, snarare tvärtom. Det har länge rått förvirring kring vilka svenska Monopol-versioner som…

  • Nya regler till gamla brädspel: Monopol

    Nyss hemkommen från en efterlängtad spelhelg i vårt hus i Småland har jag äntligen fått duschat av mig all grillos och annat som fastnat. Helgen handlade om umgänge, lätt trädgårdsarbete – och spel. Vi var sju stycken frejdiga gamänger som samlades och körde igenom några tuffa partier Monopol i huvudsak. Den viktigaste lärdomen? Strunta i…